Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetus(2016/679) Laadittu 28.06.2023.

1. Rekisterinpitäjä
Fat Barrel Films, Gesterborgintie 4, Y-tunnus 3000224-2
02410 Kirkkonummi
0415382747

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Niklas Törnblom
0415382747
fatbarrelfilms@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Fat Barrel Films asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Käsittelyn tarkoituksen on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
• Perustietoja, kuten nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite
• Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, henkilötunnus
• Tapahtumatiedot
• Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
• Rekisteröidyn itse antamat tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan antamat tiedot

7. Tietojen luovutus
Fat Barrel Films luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaate
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Henkilötietolain 6 luvun 26 §:n mukainen tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).